Køb mulig på konto

  gratis fragt over hele verden!

  hurtig levering

  Sikker shopping takket være SSL

Afbestillingsregler og afbestillingsblanket

Forbrugerne har ret til at fortryde deres køb på følgende betingelser, hvor forbrugeren er en fysisk person, som indgår en transaktion til formål, der primært hverken kan tilskrives hans/hendes kommercielle eller uafhængige faglige aktivitet.


---------------------
A. Vejledning om fortrydelsesret
---------------------

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde denne kontrakt indenfor 14 dage uden at oplyse årsagen dertil.
Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udnævnt tredjepart, der ikke er transportøren, har taget den sidste vare i din/sin besiddelse.
For at gøre din fortrydelsesret gældende, skal du med en entydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med posten eller i en e-mail) informere os (Resatur GmbH, Bütervenn 66, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Tyskland, tlf.: +49 520 79 92 80 63, e-mail: [email protected]) om din beslutning om at tilbagekalde denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede tilbagekaldelsesformular, men det er ikke påkrævet.
For at overholde fristen for tilbagekaldelsen er det nok, at du sender meddelelsen om, at du gør brug af din fortrydelsesret før fortrydelsesfristen udløber.

Tilbagekaldelsens følger
Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle de indbetalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen de øgede omkostninger, der skyldes det faktum, at du har valgt en anden leveringsmetode, end den billigste standardlevering vi tilbyder), omgående og senest indenfor 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om tilbagekaldelse af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet er aftalt med dig. Du bliver under ingen omstændigheder debiteret for gebyrer på denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har bevist, at du har returneret varerne, alt efter hvad der sker først.
Du skal returnere varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om tilbagekaldelsen af denne kontrakt. Fristen er opfyldt, hvis du sender varerne inden fristen på fjorten dage udløber.
Du bærer de umiddelbare omkostninger ved returnering af varerne.
Du skal kun betale for et eventuelt tab i varernes værdi, hvis dette tab af værdi skyldes en håndtering, der ikke er nødvendig for undersøgelsen af varernes art, egenskaber og funktion.

Udelukkelse af eller for tidlig afslutning af fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke tilhører en medlemsstat af den Europæiske Union og hvis eneste bopæl og leveringsadresse på tidspunktet for kontraktens afslutning ligger udenfor EU.

Generelle oplysninger
1) Undgå venligst at beskadige og forurene varerne. Du bedes returnere varen til os i den originale emballage med alt tilbehør og med alle dele af emballagen. Brug om nødvendigt en beskyttende ydre emballage. Hvis den originale emballage ikke længere er i din besiddelse, bedes du sørge for en velegnet emballage til tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader.
2) Undlad venligst at returnere varen uden at betale for portoen.
3) Bemærk venligst, at de ovennævnte punkter 1-2 ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

--------------------
B. Fortrydelsesformular
--------------------
Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde denne formular og returnere den.
Til
Resatur GmbH
Bütervenn 66
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tyskland
E-mail: [email protected]
Hermed tilbagekalder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________
________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes navn(e)
________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes adresse(r)
________________________________________________________
Forbrugerens/forbrugernes underskrift(er) (kun ved meddelelse på papir)
_________________________
Dato
(*) Slet det, der ikke gælder