Køb mulig på konto

  gratis fragt over hele verden!

  hurtig levering

  Sikker shopping takket være SSL

Generelle forretningsbetingelser med kundeinformationer

Indholdsfortegnelse
------------------
1. Gyldighedsområde
2. Indgåelse af kontrakt
3. Fortrydelsesret
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Betingelser for levering og forsendelse
6. Ejendomsforbehold
7. Ansvar for mangler (garanti)
8. Ansvar
9. Indløsning af kampagnekuponer
10. Gældende lov
11. Jurisdiktion
12. Alternativ bilæggelse af tvister


1) Gyldighedsområde
1.1 Disse generelle forretningsbetingelser (herefter "AGB") for Resatur GmbH (herefter "Sælger"), gælder for alle kontrakter om levering af varer, som en forbruger eller virksomhed (herefter „Kunde“) indgår med Sælger med hensyn til de af Sælger i dennes online-shop viste varer. Hermed modsiges inddragelsen af Kundens egne betingelser, medmindre andet er aftalt.
1.2 Forbruger i denne AGB’s betydning er enhver fysisk person, som indgår en transaktion til formål, der primært hverken kan tilskrives hans/hendes kommercielle eller uafhængige faglige aktivitet. En virksomhed i henhold til denne AGB er en fysisk eller juridisk person eller et retskraftigt partnerskab, som ved indgåelsen af en juridisk transaktion udøver sin kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Kontraktens konklusion
2.1 Produktbeskrivelserne i Sælgers online-shop er ikke bindende tilbud fra Sælgers side, men tjener til afgivelse af bindende tilbud fra Kundens side.
2.2 Kunden kan indsende tilbuddet via online ordreformularen integreret i Sælgers online shop. Dermed afgiver Kunden, efter han/hun har lagt de udvalgte varer i den virtuelle indkøbskurv og har gennemgået den elektroniske ordreproces, sin juridisk bindende ordre ved at klikke på knappen, der afslutter ordren. Kunden kan også afgive sin ordre til Sælger pr. telefon, fax, e-mail, brev eller online-kontaktformular.
2.3 Sælger kan acceptere Kundens tilbud indenfor fem dage
- ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til Kunden, hvorved Kundens ordrebekræftelse er autoritativ, eller
- ved at levere den bestilte vare til Kunden, hvorved adgangen til varerne hos kunden er afgørende, eller
- ved at opfordre Kunden til at betale, efter han har afgivet ordren.
Hvis der foreligger flere af de førnævnte alternativer, træder kontrakten i kraft på det tidspunkt, hvor et af de førnævnte alternativer træder i kraft. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter kundens afgivelse af tilbuddet og ender med udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis Sælger ikke tager imod Kundens tilbud indenfor den førnævnte frist, gælder dette som en afvisning af tilbuddet med det til følge, at Kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.
2.4 Ved valg af betalingsarten „PayPal Express“ afvikles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: „PayPal“), underlagt PayPals brugsvilkår, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto – under vilkår og betingelser for betaling uden en PayPal-konto, som findes under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Hvis kunden vælger „PayPal Express“ som betalingsmetode i online ordreprocessen, udsteder han/hun også en betalingsordre til PayPal ved at klikke på knappen, der afslutter ordreprocessen. I dette tilfælde erklærer Sælger allerede nu accepten af Kundens tilbud på det tidspunkt, hvor Kunden udløser betalingsprocessen ved at klikke på knappen, der afslutter ordren.
2.5 Ved afgivelse af et tilbud via Sælgers online-ordreformular gemmes kontraktens tekst af sælger og sendes efter afsendelse af ordren til kunden sammen med den foreliggende AGB i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev). Derudover arkiveres kontraktens tekst på Sælgers internetside og kan af Kunden gratis hentes via dennes af et adgangsord beskyttede kundekonto efter indtastning af de respektive login-data, såfremt Kunden før indsendelsen af sin ordre har oprettet en kundekonto i Sælgers online-shop.
2.6 Inden en bindende indsendelse af ordren via Sælgers online ordreformular kan Kunden se eventuelle indtastningsfejl ved at læse de på billedskærmen viste informationer omhyggeligt. Et effektivt teknisk middel til bedre erkendelse af indtastningsfejl er f.eks. browserens forstørrelsesfunktion, som gør det, der vises på skærmen, større. Indenfor rammerne af den elektroniske ordreproces kan kunden fortsætte med at korrigere sine indtastninger via de normale tastatur- og musefunktioner, indtil han/hun trykker på den knap, der afslutter ordren.
2.7 Til indgåelse af kontrakten er det tyske og det engelske sprog til rådighed.
2.8 Ordrebehandling og kontakt finder i reglen sted pr. e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den til ordrebehandlingen oplyste e-mailadresse er rigtig, så de af sælgeren sendte e-mails kan modtages. Især skal kunden ved brug af SPAM-filtre sikre sig, at alle e-mails fra sælgeren eller tredje, som har fået til opgave at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret
3.1 Forbrugere har principielt ret til at fortryde.
3.2 Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens Oplysninger om fortrydelsesretten.
3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke tilhører en medlemsstat af den Europæiske Union, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse på tidspunktet for kontraktens afslutning ligger udenfor EU.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre sælgerens produktbeskrivelser oplyser noget andet, er de oplyste priser totalpriser, som omfatter moms. Eventuelle leverings- og forsendelsesomkostninger angives om nødvendigt særskilt i den respektive produktbeskrivelse.
4.2 Ved leveringer i lande udenfor EU kan der i enkelte tilfælde komme omkostninger oveni, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Eksempler på disse omfatter omkostninger til pengeoverførsler igennem pengeinstitutter (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller afgifter eller skatter for import (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan opstå i forbindelse med overførsel af midler, selvom leveringen ikke foregår til et land udenfor EU, men kunden betaler fra et land udenfor EU.
4.3 Betalingsmulighederne meddeles kunden i sælgerens online shop.
4.4 Hvis der aftales forudbetaling pr. bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter indgåelse af kontrakten, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.
2.5 Ved betaling ved hjælp af en af PayPal tilbudt betalingsform afvikles betalingen via betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende: „PayPal“), underlagt PayPals brugsvilkår, tilgængelig på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto – under vilkår og betingelser for betaling uden en PayPal-konto, som findes under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Ved valg af betalingsformen „SOFORT Überweisung“ afvikles betalingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende „SOFORT“). For at kunne betale fakturabeløbet via SOFORT-overførsel, skal kunden råde over en konto med online banking med PIN-/TAN-procedure, som tillader SOFORT-overførsel, legitimere sig under betalingsprocessen og bekræfte ordren om betaling over for SOFORT. Betalingstransaktionen gennemføres umiddelbart efter af SOFORT, og kundens bankkonto debiteres. Nærmere oplysninger om betalingsformen SOFORT-overførsel finder kunden på internettet under https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.
4.7 Ved valg af betalingsmåden „PayPal Rechnung“ overfører sælgeren sin betalingsanmodning til PayPal. Før de accepterer overdragelsen fra sælgeren, gennemfører PayPal en kreditvurdering ved hjælp af de indsendte kundeoplysninger. Sælgeren forbeholder sig retten til at nægte kunden betalingsformen ”PayPal Rechnung” i tilfælde af en negativ kreditvurdering. Hvis PayPal tillader betalingsmåden ”PayPal Rechnung”, skal kunden betale fakturabeløbet til PayPal indenfor 30 dage efter varens modtagelse, såfremt PayPal ikke har sat et andet betalingsmål. I dette tilfælde kan kunden kun betale sin gæld til PayPal. Sælgeren forbliver imidlertid også i tilfælde af overdragelse af krav ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. om varen, leveringstiden, forsendelsen, returvarer, reklamationer, fortrydelsesretten og meddelelser om fortrydelse eller kreditter. Derudover gælder de generelle vilkår for brug af køb på faktura af PayPal, som findes under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms.
4.8 Ved valg af betalingsformen ”PayPal Lastschrift” debiterer PayPal på sælgers vegne fakturabeløbet på kundens bankkonto efter at være blevet berettiget til at debitere via SEPA, men ikke før udløb af fristen for forhåndsinformationen. Forhåndsinformation ("Pre-Notification") er enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, som annoncerer en debitering via SEPA. Hvis en debitering på grund af manglende dækning på kontoen eller på grund af oplysning af en forkert bankforbindelse ikke er mulig, eller hvis kunden afviser debiteringen, selv om han ikke er berettiget hertil, bærer kunden gebyrerne for det respektive pengeinstituts tilbageføring, hvis han er ansvarlig for dette.

5) Betingelser for levering og forsendelse
5.1 Varer sendes til kunden og leveres på den af kunden oplyste leveringsadresse, hvis ikke andet er aftalt.
5.2 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbage til sælgeren, fordi en levering hos kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede levering. Dette gælder dog ikke, hvis kunden gør sin fortrydelsesret gældende, hvis han ikke er skyld i, at varerne ikke kunne leveres, eller hvis han forbigående var forhindret i at modtage varerne, medmindre sælger har annonceret leveringen i rimelig tid forinden.
5.3 Hvis kunden er selvstændig, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare til kunden, så snart sælgeren har leveret varen til transportøren eller den person eller institution, der ellers er ansvarlig for leveringen af forsendelser. Hvis kunden er forbruger, overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare i princippet først til kunden eller en person, der er berettiget til at modtage varen, når varen overdrages. Uanset dette overgår risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare også ved forbrugere allerede til kunden, så snart sælgeren har udleveret sagerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der ellers er bestemt til at udføre forsendelsen, hvis kunden selv har givet transportordren til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der udfører forsendelsen, uden at sælgeren forinden har nævnt denne person eller institution for kunden.
5.4 Sælger forbeholder sig retten til, i tilfælde af forkert eller ukorrekt selvforsendelse, at trække sig ud af kontrakten. Dette gælder kun i tilfælde, hvor sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering og denne med den nødvendige omhu har indgået en konkret dækningsforretning med leverandøren. Sælgeren gør sig alle rimeligt mulige anstrengelser for at skaffe varen. I tilfælde af at varen ikke er til rådighed eller kun delvist er til rådighed, informeres kunden straks herom, og manglen refunderes straks.
5.5 Selvafhentning er af logistiske årsager ikke mulig.

6) Ejendomsforbehold
6.1 Overfor forbrugere forbeholder sælgeren sig retten til ejerskabet af den leverede vare, indtil hele den skyldige købspris er betalt.
6.1 Overfor virksomheder forbeholder sælgeren sig retten til ejerskabet af den leverede vare, indtil alle krav fra et løbende forretningsforhold er betalt.
6.3 Hvis kunden optræder som en virksomhed, er han berettiget til at videresælge den reserverede vare i virksomhedens normale drift. Samtlige krav (på størrelse med fakturaens respektive værdi, inkl. moms) til tredje, der måtte opstå heraf, overgiver kunden på forhånd til sælgeren. Dette gælder uanset om den reserverede vare blev solgt videre uden eller efter videre forarbejdning. Kunden er fortsat berettiget til at inddrive fordringerne, også efter overgivelsen. Sælgerens beføjelse til selv at inddrive fordringerne berøres ikke heraf. Sælgeren inddriver dog ikke fordringerne, så længe Kunden overholder sine betalingsforpligtelser overfor Sælgeren, ikke kommer bagud med betalingen og ikke har erklæret sig insolvent.

7) Ansvar for mangler (garanti)
Hvis den købte vare er defekt, gælder bestemmelserne om lovpligtigt ansvar for mangler. Uanset dette gælder:
7.1 Hvis Kunden handler som virksomhed
- kan Sælgeren vælge den efterfølgende opfyldelse;
- er forældelsesfristen for nye varer et år fra overførsel af risiko;
- er rettighederne og kravene på grund af mangler ved brugte varer principielt udelukket;
- begynder forældelsesfristen ikke forfra, hvis der indenfor rammerne af ansvaret for mangler finder en udskiftningslevering sted.
7.2 Hvis Kunden handler som forbruger, er forældelsesfristen for krav pga. mangler ved brugte varer et år fra levering til Kunden med begrænsning af følgende afsnit.
7.3 De i de forestående afsnit regulerede begrænsninger af ansvar og forkortelser af fristen for forældelse gælder ikke
- for ting, der i overensstemmelse med deres normale brug blev brugt til en bygning og har forårsaget dens mangler,
- for krav om erstatning fra kunden samt
- i tilfælde af, at sælger svigagtigt har fortiet manglen.
7.4 Derudover gælder for virksomheder, at de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten ifølge § 478 BGB ikke berøres heraf.
7.5 Hvis kunden handler som købmand i henhold til § 1 HGB, skal han overholde den kommercielle pligt til at undersøge og påtale i henhold til § 377 HGB. Hvis kunden ikke overholder den der regulerede pligt til påtale, anses varerne for at være godkendt.
7.6 Hvis kunden handler som forbruger, bedes han om at anmelde leverede varer med åbenlyse transportskader til transportselskabet og at informere sælgeren herom. Hvis ikke kunden overholder dette punkt, har det ingen indflydelse på hans juridiske eller kontraktlige krav i forbindelse med mangler.

8) Ansvar
Sælgeren er ansvarlig overfor kunden for alle kontraktlige, kontraktlignende og juridiske krav, samt krav pga. strafbare handlinger, om erstatning og godtgørelse af udgifter som følger:
8.1 Sælgeren er fuldt ansvarlig af enhver juridisk grund
- i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed
- ved forsætlig eller uagtsom skade på liv, krop eller helbred
- på grund af en garanti, medmindre andet er fastsat
- på grund af obligatorisk ansvar, f.eks. i henhold til produktansvarsloven.
8.2 Hvis Sælgeren i uagtsomhed overtræder en væsentlig forpligtelse, begrænses ansvaret til den kontraktmæssigt typisk forventede skade, medmindre ubegrænset ansvar tages i overensstemmelse med ovenstående paragraf. Væsentlige kontraktlige pligter er pligter, som kontrakten (alt efter indhold) pålægger Sælgeren, så kontraktens mål opnås; hvis opfyldelse i det hele taget muliggør kontraktens korrekte gennemførelse, og hvis overholdelse Kunden regelmæssigt kan stole på.
8.3 I det øvrige er Sælgerens ansvar udelukket.
8.4 Ovenstående ansvarsbestemmelser gælder også for Sælgerens ansvar for sine vikarer og juridiske repræsentanter.

9) Indløsning af kampagnekuponer
9.1 Kuponer, som Sælgeren indenfor rammerne af reklamekampagner uddeler gratis og med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af Kunden (i det følgende benævnt ”kampagnekupon”) kan kun indløses i Sælgerens online shop og kun i det oplyste tidsrum.
9.2 Enkelte produkter kan være udelukket fra kupon-kampagnen, såfremt en tilsvarende begrænsning fremgår af kampagnekuponens indhold.
9.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordren afgives. En efterfølgende modregning er ikke mulig.
9.4 Pr. ordre er det kun muligt at indløse én kampagnekupon.
9.5 Varens værdi skal mindst svare til kampagnekuponens. En eventuel resterende værdi erstattes ikke af Sælgeren.
9.6 Hvis kampagnekuponens værdi ikke rækker til dækningen af ordren, kan restbeløbet betales med en af de øvrige af Sælgeren tilbudte betalingsformer.
9.7 Et tilgodehavende i form af en kampagnekupon kan ikke udbetales i kontanter og trækker ingen renter.
9.8 Kampagnekoden kan ikke erstattes, hvis Kunden tilbageleverer den vare, som helt eller delvist blev betalt med kampagnekuponen, og som Kunden tilbageleverer indenfor rammerne af den lovlige fortrydelsesret.
9.9 Kampagnekuponen er kun beregnet til at blive brugt af den person, hvis navn der står på den. En overdragelse af kampagnekuponen til tredje er udelukket. Sælgeren er berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere den respektive kupon-indehavers materielle krav.

10) Gældende lov
10.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning gælder for alle retsforhold imellem parterne, med undtagelse af loven om internationalt køb af løsøre. For forbrugere gælder dette valg af lov kun i det omfang beskyttelsen ikke tilbagekaldes af obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sin sædvanlige bopæl.
10.2 Ydermere gælder dette lovvalg med henblik på den lovlige fortrydelsesret ikke for forbrugere, der på tidspunktet for kontraktens indgåelse ikke tilhører en medlemsstat af den Europæiske Union og hvis eneste bopæl og leveringsadresse på tidspunktet for kontraktens afslutning ligger udenfor EU.

11) Jurisdiktion
Hvis Kunden handler som købmand, juridisk person eller offentlig fond med sæde i Forbundsrepublikken Tysklands højhedsområde, er Sælgerens virksomhed eneste værneting for alle tvister, der opstår fra denne kontrakt. Hvis Kkunden har sæde udenfor Forbundsrepublikkens højhedsområde, er Sælgerens virksomhed eneste værneting for alle tvister, der opstår fra denne kontrakt, hvis kontrakten eller kravet i henhold til aftalen kan tilskrives Kundens erhvervsmæssige aktiviteter. I de ovennævnte tilfælde er Sælgeren dog berettiget til at henvende sig til retten på Kundens forretningssted.

12) Alternativ bilæggelse af tvister
12.1 Europa-Kommissionen har på internettet følgende link til en platform til online bilæggelse af tvister: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne platform fungerer som kontaktsted til udenretslig bilæggelse af tvister fra online-købs- eller servicekontrakter, hvor en forbruger er involveret.
12.2 Sælger er hverken forpligtet eller parat til at deltage i en procedure til tvistbilæggelse i en voldgiftssag.